Codering

Rascodes
Deze worden altijd in hoofdletters geschreven.
MCO = Maine Coon

Kleurcodes
Deze tweede code van de EMS code wordt altijd in kleine letters geschreven en er is een spatie tussen de rascode en de kleurcode.

a = blauw
b = chocolate
c = lilac
d = rood
e = crème
f = black tortie
g = blue tortie
h = chocolate tortie
j = lilac tortie
n = zwart (“ n “ komt van het Franse woord “noir” dat zwart betekent); seal (bij colourpoints);
                bruin (bij Burmees en Tonkanees); wildkleur (bij Abessijn en Somali).
o = cinnamon (sorrel bij Abessijn en Somali)
p = fawn
q = cinnamon (sorrel) tortie
r = fawn tortie
s = silver
w = white
y = golden

Patrooncodes
Deze volgen na de kleurcode(s) en ook hier zit weer een spatie tussen.

01 = Van
02 = Harlekijn
03 = bicolour
04 = mitted – alleen van toepassing bij de Ragdoll
09 = ongespecificeerde hoeveelheid wit
11 = shaded
12 = shell (bij Perzisch Langhaar chinchilla)
21 = ongespecificeerd tabbypatroon (bijv. bij colourpoints)
22 = tabby blotched
23 = tabby mackerel                                                                 
24 = tabby spotted
25 = tabby ticked
31 = Burmees patroon
32 = Tonkanees patroon
33 = colourpoint patroon

Bovenstaande codes zijn de belangrijkste codes van het EMS systeem. Door deze te gebruiken kun je achter de meeste rassencodes komen. Bijvoorbeeld, in “PER ns 11” vertelt de “PER” dat de kat is een Perzisch Langhaar; “n” betekent zwart (black); “s” staat voor zilver en “11” staat voor shaded. Dus deze kat is een Perzisch Langhaar black shaded silver. Een black smoke, wat ook een kat met zilver is maar zonder tabby, tipping of shaded, heet simpelweg “PER ns”.

Oogkleurcodes

61 = blauwe ogen
62 = oranje ogen
63 = odd-eyed
64 = groene ogen
65 = oogkleur Burmees
66 = oogkleur Tonkanees
67 = oogkleur colourpoint

De volgende code is de oogkleurcode. Deze moet worden gebruikt bij rassen die in verschillende klassen voor de oogkleur worden ingedeeld. Bij witte Perzisch Langhaar of Brits Korthaar, bijvoorbeeld, zijn er drie groepen blauwe ogen, oranje ogen en odd-eyed. De blauwe oogkleur bij de colourpoints is ook anders dan de blauwe ogen bij witte katten. Daarom krijgen colourpoints een andere oogkleurcode.  De oranje of gele oogkleur bij de Perzisch Langhaar en de Brits Korthaar is ook anders dan de gele oogkleur van de Burmees. Dus de Burmees krijgt een eigen code voor de oogkleur.

De code voor de oogkleur kan weggelaten worden als een ras zoals de Burmees maar één oogkleur heeft. Hetzelfde geldt voor de Siamees, de Heilige Birmaan en de Ragdoll, die allen blauwe ogen moeten hebben. Ook voor sommige Perzisch Langhaar en Brits Korthaar kleuren zoals zwart, blauw, crème, rood etc. die allemaal oranje ogen moeten hebben volgens de standaard. Maar het is uiteraard wel noodzakelijk om de oogkleur van witte katten weer te geven, zoals bij de Perzisch Langhaar en de Brits Korthaar en sommige andere rassen zoals al eerder aangegeven. Dus een Perzisch Langhaar wit met blauwe ogen is: “PER w 61”; een Brits Korthaar wit met oranje ogen wordt “BRI w 62” en een Maine Coon wit odd-eyed wordt “MCO w 63”.
De oogkleur moet ook worden opgegeven bij Perzisch Langhaar silver tabbies, omdat ze in 2 groepen worden ingedeeld voor keuring, groen of oranje. Dus de Perzisch Langhaar black silver tabby blotched met oranje ogen is “PER ns 22 62”. De EMS code voor een Perzisch Langhaar black silver tabby blotched groene ogen is “PER ns 22 64”. (In deze coderingen is de code voor het ras “PER”, “n” voor zwart = black, “s” voor zilver, “22” voor tabby blotched en als laatste de oogkleur “62” of “64”.)

Tabby codes
Het vaststellen van de verschillende tabbypatronen kan wel eens een probleem zijn, omdat dit niet altijd duidelijk te zien is.

Bij tabby met wit zoals we zien bij de Perzisch Langhaar, Maine Coon en Noorse Boskat worden weergegeven met de code “21”, die weergeeft dat de kat een tabby is zonder gespecificeerd tabbypatroon. Deze code wordt ook gebruikt bij alle katten met het colourpoint patroon, waar de tabby alleen op de extremiteiten voorkomt en niet op het lichaam, zodat het exacte patroon niet kan worden vastgesteld.

Bij Korthaarrassen is het wel beter te zien welk tabbypatroon een kat heeft. Bijvoorbeeld een Brits Korthaar black tabby blotched wordt weergegeven als “BRI n 22”. De Brits Korthaar black silver tabby spotted is “BRI ns 24”. Ticked tabby komt op dit moment alleen maar voor bij de Abessijn, Somali en de Oosters Korthaar. De Abessijn en de Somali zijn allen ticked tabbies, dus het is niet noodzakelijk om hier de code “25” aan toe te voegen na de kleurcode; maar de Oosters Korthaar, die verschillende tabbypatronen kunnen hebben, moeten wel aangegeven worden met een patrooncode. Dus een Oosters Korthaar chocolate tabby ticked wordt weergegeven als “ORI b 25”.

 

Eindconclusie
Bovenstaande informatie moet het u mogelijk maken om de EMS-code van uw kat samen te stellen zonder op de stamboom te kijken.

  • Ten eerste: zoek de drielettercode van het betreffende ras. Als u deze opschrijft, onthoudt dan dat deze altijd in hoofdletters zijn.
  • Ten tweede: zoek de kleurcode van uw kat, deze staan altijd in kleine letters met een spatie tussen deze letter(s) en de rascode. Als uw kat silver heeft, zal er altijd een “s” achter de hoofdkleurletter gezet moeten worden. Bijvoorbeeld: een black silver is “ns” en een blue silver is “as”.
  • Vervolgens, als het een kat met een patroon is, zoek dan de code op die hiermee correspondeert. Alle katten met een patroon moeten geïdentificeerd worden met een patrooncode (behalve smokes, maar dat zijn effen katten met zilver). Perzisch Langhaar, Brits Korthaar of Burmilla’s kunnen shell (bij Perzisch Langhaar – chinchilla en bij Brits Korthaar – tipped) of shaded zijn. Chinchilla is een shell, dit betekent dat alleen de punten van de haren gekleurd zijn. De code voor shell is “12”. Dus een Perzisch Langhaar chinchilla wordt aangegeven als “PER ns 12” (let op dat er ook een spatie tussen de kleur- en de patrooncode is). Een black shaded Perzisch Langhaar, hierbij zijn de haren verder gekleurd dan alleen de punten, wordt aangegeven als “PER ns 11”.

 

Katten met wit
Katten met wit zijn interessante gevallen op zich. En zwart met witte kat is “n 03”; maar een Turkse Van die altijd het Van patroon heeft, hoeft niet de toevoeging van de code voor Van “01”te krijgen, dit is vanzelfsprekend. We schrijven simpelweg “TUV” voor het ras, gevolgd door de kleur code en de oogkleur, omdat dit ras meerdere oogkleuren heeft en ook daar op ingedeeld wordt.
(De code voor ongespecificeerd wit “09”, is voorbehouden voor de rassen waar dit is toegestaan, zoals de Maine Coon, Noorse Boskat, de Rexen en de Sphynx.)

Een hele speciale kat is de witte Siamees, de Foreign White. De code voor deze kat is “SIA w 67”.

De EMS codes zijn niet gebaseerd op een genetische basis, maar het is bedoeld om zowel makkelijk, snel als logisch een code samen te stellen. Met een beetje oefening zal iedere fokker al snel EMS codes gebruiken als zijn moedertaal.