Wij hanteren geen wachtlijst ‼️!

 

Bij vragen, waarvan u geen antwoord vind op onze site of interesse in een beschikbare kitten/herplaatser kunt u reageren via de contactpagina.

U vind beschikbaarheid onder de pagina kittens- nestje en herplaatser

 

Lees de pagina geheel door a.u.b.

 

* geboorte, beschikbaarheid en verdere updates verlopen via deze website page nestje- en Facebookpagina

* regelmatig foto(s) en/of video (s) update (weekend gesloten)

* vragen of interesse verloopt via de contactpagina

* heeft u een kitten gereserveerd, volg u kitten dan op Facebook en foto's alleen daar te kopiëren.

* geen privé bericht = goed nieuws (alles verloopt dan goed tijdens de zorg/socialisatie)

* reserveren (aanbetaling) vooruit = 1e keuze, mits evaluatie fokker/Cattery

* foto's op Facebook kunt u kopiëren en gebruiken van u eigen gereserveerde kitten.

Wat nodig voor de kat komt?

 

 

Let op, buren uit België.

Als u een kat in het buitenland (NL) koopt, dient deze door u voor 5 mnd leeftijd te worden gecastreerd. (Belgische wetgeving)

Kittens

 

 

 Maine Coon kitten

Kittens groeien samen op met de mama en papa, heel veel liefde en plezier groot totdat ze naar hun nieuwe adres verhuizen. Ondanks deze liefdevolle hobby, houd ik en😻 ons netjes aan de vakbekwame regels van katten verenigingen en wetgeving. hier staat de gezondheid en hygiëne voorop. Wij😻😻 worden op erfelijke ziektes getest, tevens op kattenschimmel & Giardia. 

 

Een dier is net als een mens niet overal op te testen. Onze katten zijn (negatief=goed) getest op diversen erfelijke ziekten o.a.; Fiv/Felv/hcm/pkd/pl/sma, dna hier zijn ze dan ook op vrij bevonden.

 

Bij een positieve (niet goede) test uitslag, fokken wij niet (meer) met de betreffende kat.

Inteelt tot 20% = Acceptabel en werkbaar, wij werken niet met hogere inteelt dan dit gestelde percentage.

U mag altijd de testen inzien bij uw bezoek of zie info bij iedere coon.

Let op! De Maine Coon is het grootste katras, dus hoeft u niet Om XXXL te vragen. Er is geen fokker die u een Maine Coon kan garanderen van 15 kg en dan ook nog eens gezond! Want hoe groter, hoe meer kans op gewricht problemen.

  Wij 😻😻hopen dat uiteindelijk u en vele anderen ook verliefd worden op ons geliefde kattenras Reus de Maine Coon. Erg belangrijk voor  is dat de kittens goed terecht komen en met liefde en respect behandeld en verzorgt worden door de nieuwe butler.

 

Tevens is er i.v.m. hygiëne een grens van een max aantal cat's in de cattery, dit betekend dat er dus ook herplaatst wordt. Ook dit weer in het belang van de cat's, zie tabblad herplaatser.

 

Er wordt gezorgd voor de hygiëne, door middel van cleanen met Sabenyl, F10 sc, Biotex groen en een stoomreiniger en profi ozongenerator 20000mg/h 20g/h ozonisator luchtreiniger en dood bacteriën.

 

regels en voorwaarden zie volgende tabblad

Kitten/kat heeft/krijgt voor/met/na verhuizing

stamboom  (eigendomsbewijs) 

chip

1x 12 wk ënting 

ent advies da en bijsluiter herhaling na 3 wk (dd paspoort), maak gebruik van uw verkregen maand Petplan verzekering voor Nederland)

België verhuizen met en na rabiës vaccinatie (kk) 

ontwormd 

gekeurd

EU paspoort

koopgarantie

hoog knuffelgehalte

goed gesocialiseerd 

verrassingspakket 

veel geluk & Liefde

vlovrij 

1 mnd gratis zorgverzekering (alleen geldig NL)

 

Koopcontract 

Wettelijke garantie
• Indien een kitten binnen 12 maanden aan een erfelijke ziekte komt te overlijden, heeft koper recht op een andere kitten naar keuze, heeft de verkoper geen kittens binnen 12 maanden dan krijgt de koper het aankoopbedrag in maand 7 terug via IBAN.

 

Wij geven uw kitten bij het verhuizen een maand gratis ZV verzekering NL mee van Petplan, mits de kitten voor 14 wk verhuisd en binnen Nederland naar een niet fokker. De verzekering loopt stilzwijgend af, maar wij adviseren u altijd een verzekering te behouden om onnodig onvoorzienbare kosten te voorkomen of zorg voor een buffer. 

U krijgt de gegevens via de mail tijdens verhuizing van uw kitten. 

 

 

Let op! 

* Annuleren na aanbetaling, U krijgt geen geld terug uw aanbetaling komt ten goede van de Cattery Cats. 

(Bindende overeenkomst, nadat betaling bij ons is ontvangen op IBAN Bankrekening)

 * Wij hanteren -voor zover wij weten de richtlijnen van de wet Honden en Katten besluit als hobbyist raskatten en hebben geen winstgevende hobby.

 

 

 

Maine Coon kitten.

Together with mum and dad, we raise our kittens a lot of love and

pleasure until they move to their new address. Although this is a

loving hobby, we neatly adhere to the rules of cat associations and legislation. With us, health and hygiene are paramount. (We test for cat mold & Giardia)

 

Just like a human, an animal cannot be tested on everything. Our cats have been tested (negative = good) for various hereditary diseases, among others .; Fiv / Felv / hcm / pkd / pl / sma, after which they are found to be free.

 

With a positive (not good) test result, we do not breed (anymore) with the cat in question.

 

Inbreeding up to 25% = Acceptable and workable, we do not work with inbreeding higher than this stated percentage.

 

You can always view the tests at your visit or see info at each coon.

 

We hope that eventually you and many others will also fall in love with our beloved cat breed Reus de Maine Coon. It is very important for us that the kittens end up well and are treated and cared for with love and respect by the new butler.

 

We also have i.v.m. hygiene a limit of a maximum number of cat's in our cattery, this means that we also relocate. This is also in the interest of our cat's, see the relocation tab.

 

We take care of hygiene, by cleaning with Sabenyl, F10 sc, Biotex green and a steam cleaner and professional ozone generator 20000mg / h 20g / h ozonator air cleaner and dead bacteria.

 

 

rules and conditions see next tab

 

Kitten / cat has / gets before / with / after relocation

family tree (proof of ownership)

chip

Vactonation

dewormed

tested

EU passport

purchase guarantee 2 years

high cuddle

well socialized

surprise package

good luck & love

flea free

free 1 month free health insurance

 

When relocating, we give your kitten a free ZV insurance NL

from Petplan for a month, provided that the kitten moves before 14 weeks and within the Netherlands to a non-breeder.

The insurance expires tacitly, but we always advise you to keep insurance to prevent unnecessary unforeseeable costs or to provide a buffer.

You will receive the data via e-mail while your kitten is moving.

 

 

 

Pay attention!

* Cancel after deposit, you will not receive a refund. Your deposit will be credited to the Cattery Cats.

(Binding agreement, after payment has been received from us on IBAN Bank account)

* As far as we know, we apply the guidelines of the Dogs and Cats Act as a hobbyist purebred cats and do not have a profitable hobby.

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

MC B